Trang chủ » Tin tức 24h
21/02/2023 14:57

cuoivoaa11

S͟a͟u͟ ͟c͟â͟u͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟s͟ữ͟n͟g͟ ͟s͟ờ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟a͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.

͟C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟ở͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟,͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟t͟r͟u͟n͟g͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟4͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟m͟ộ͟t ͟c͟h͟ú͟t͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟ố͟t͟,͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟d͟ù͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟n͟h͟ỉ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟b͟a ͟m͟ư͟ơ͟i͟ ͟t͟u͟ổ͟i

Cưới vợ hơn 15 tuổi, trai trẻ ngất xỉu đêm tân hôn, vào viện bác sĩ nói câu chí mạng – 1

͟S͟ế͟p͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟s͟ớ͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟1͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟x͟e͟ ͟h͟ơ͟i͟ ͟k͟ể͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟à͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ủ ͟m͟ọ͟i͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟ị͟ ͟t͟r͟í͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟.͟ ͟Đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟a͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟i͟ ͟d͟u͟ ͟h͟ọ͟c͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟t͟ự͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟v͟ì ͟t͟h͟ế͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟g͟ừ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟k͟h͟a͟o͟ ͟k͟h͟á͟t͟ ͟c͟ó ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟à͟ ͟d͟è͟ ͟d͟ặ͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟ữ͟a͟.

Cưới vợ hơn 15 tuổi, thanh niên ngất xỉu đêm tân hôn, bác sĩ báo: “Chuẩn bị tang lễ”

͟C͟ư͟ớ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟1͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟ ͟x͟ỉ͟u͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟á͟o͟:͟ ͟”͟C͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟l͟ễ͟”
͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟k͟í͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟l͟à͟ ͟1͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟2͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟,͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟đ͟ạ͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟á͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ự͟c͟. ͟N͟h͟ì͟n͟ ͟t͟h͟ấ͟u͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟ư͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟s͟ế͟p͟,͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟m͟ù͟ ͟q͟u͟á͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟á͟m͟ ͟m͟ở͟ ͟l͟ờ͟i͟.

͟H͟ơ͟n͟ ͟n͟ữ͟a͟,͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟đ͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟ú͟c͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟h͟ẹ͟n͟ ͟h͟ò͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟b͟ạ͟i͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟, ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟a͟n͟ ͟ủ͟i͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟t͟r͟ẻ͟,͟ ͟x͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟h͟ẳ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟x͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ố͟t ͟h͟ơ͟n͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟i͟a͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟ù͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟b͟ỏ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y

Cưới vợ hơn 15 tuổi, trai trẻ ngất xỉu đêm tân hôn, vào viện bác sĩ nói câu chí mạng – 2

͟C͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟,͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟d͟ầ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟t͟r͟u͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟à͟y͟.͟ ͟S͟ẵ͟n͟ ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟”͟l͟à͟m ͟t͟ớ͟i͟”͟,͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟v͟à͟i͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟o͟n͟ ͟n͟g͟ọ͟t͟ ͟t͟h͟u͟ ͟t͟h͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟á͟i͟ ͟t͟i͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟b͟à͟n͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟đ͟á͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ế͟p ͟m͟ê͟ ͟m͟ẩ͟n͟,͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟ă͟n͟g͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟ầ͟m͟ ͟ầ͟m͟.

͟D͟ù͟ ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟ư͟a͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ọ͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟à͟o ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟ủ͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟l͟ĩ͟n͟h͟ ͟ở͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟1͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟1͟5͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟t͟ớ͟i ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ủ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟l͟ạ͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟a͟o͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟ ͟c͟h͟ị͟u ͟n͟ổ͟i͟.͟ ͟V͟ậ͟y͟ ͟m͟à͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟s͟u͟ô͟n͟ ͟s͟ẻ͟.

Cưới vợ hơn 15 tuổi, trai trẻ ngất xỉu đêm tân hôn, vào viện bác sĩ nói câu chí mạng – 3

͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟đ͟ơ͟n͟.͟ ͟Đ͟ó͟ ͟d͟ĩ͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n ͟l͟à͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟đ͟ấ͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ỗ͟i͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟q͟u͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟. ͟H͟ô͟n͟ ͟l͟ễ͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟r͟a͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟d͟ự͟ ͟t͟í͟n͟h͟,͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟Y͟a͟n͟g͟ ͟K͟u͟n͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟ ͟x͟ỉ͟u͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟g͟ấ͟p͟.

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ế͟p͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟v͟á͟y͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟r͟a͟,͟ ͟n͟h͟ó͟m ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟v͟â͟y͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟.͟ ͟K͟h͟á͟m͟ ͟x͟o͟n͟g͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ó͟i͟:͟ ͟C͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟l͟ễ

͟S͟a͟u͟ ͟c͟â͟u͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟s͟ữ͟n͟g͟ ͟s͟ờ͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟h͟ồ͟i͟ ͟m͟á͟u͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟i͟m͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ộ͟t ͟S͟ế͟p͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟a͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟v͟ị͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ỏ͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟”͟đ͟ã͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟s͟ứ͟c͟, ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟a͟n͟g͟ ͟l͟ễ͟”͟.͟ ͟S͟ế͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟s͟ụ͟p͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ó͟c͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể ͟k͟é͟o͟ ͟c͟ô͟ ͟l͟ê͟n͟.͟ ͟B͟â͟y͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟ô͟ ͟ấ͟y͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟s͟a͟o͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟a͟y͟ ͟v͟ụ͟t͟ ͟t͟ắ͟t͟?

͟Đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟ư͟ớ͟i͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟ì͟?

͟C͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n

͟T͟r͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟t͟ắ͟m͟,͟ ͟h͟o͟a͟ ͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟l͟y͟ ͟v͟à͟ ͟r͟ư͟ợ͟u͟ ͟v͟a͟n͟g͟…͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟t͟h͟u͟ộ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟d͟ễ͟ ͟k͟i͟ế͟m͟,͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ú͟t ͟k͟h͟é͟o͟ ͟l͟é͟o͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ố͟c͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟í͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟t͟h͟ơ͟ ͟m͟ộ͟n͟g͟.

͟T͟o͟à͟n͟ ͟b͟ộ͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ắ͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟,͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟í͟t͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ă͟n͟,͟ ͟g͟ố͟i͟,͟ ͟đ͟ệ͟m͟ ͟m͟ớ͟i͟.͟ ͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ớ͟i ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟đ͟ẹ͟p͟,͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟d͟â͟u͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟r͟ể͟.

͟Á͟n͟h͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟y͟ế͟u͟ ͟t͟ố͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟é͟m͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟k͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟t͟h͟ê͟m ͟l͟ã͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟.͟ ͟H͟ã͟y͟ ͟k͟h͟é͟o͟ ͟l͟é͟o͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟á͟n͟h͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟đ͟è͟n͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟ế͟n͟.

͟C͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ồ͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n

͟S͟a͟u͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟d͟à͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟u͟ỗ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ậ͟n͟ ͟r͟ộ͟n͟,͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟n͟h͟o͟à͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟v͟ậ͟y͟ ͟h͟ã͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ ͟g͟i͟ã͟n͟ ͟b͟ằ͟n͟g ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟g͟â͟m͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟ồ͟n͟ ͟t͟ắ͟m͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟v͟ò͟i͟ ͟h͟o͟a͟ ͟s͟e͟n͟.

͟M͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟t͟h͟ú͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟â͟m͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟í͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟y ͟g͟ợ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟,͟ ͟q͟u͟y͟ế͟n͟ ͟r͟ũ͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟á͟o͟ ͟c͟o͟r͟s͟e͟t͟ ͟ô͟m͟ ͟k͟h͟í͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟e͟n͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟v͟á͟y͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟a͟t͟i͟n ͟m͟a͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟c͟ ͟đ͟ỏ͟ ͟t͟h͟ắ͟m͟ ͟s͟ẽ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟p͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟t͟u͟y͟ệ͟t͟ ͟t͟r͟ầ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟r͟ờ͟i͟ ͟m͟ắ͟t͟.

͟C͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟k͟i͟ế͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟í͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n

͟M͟ộ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟h͟ố͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟.͟ ͟C͟h͟ắ͟c ͟h͟ẳ͟n͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟“͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟”͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟t͟â͟n͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ô͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟b͟ố͟i͟ ͟r͟ố͟i͟,͟ ͟l͟o͟a͟y͟ ͟h͟o͟a͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟a͟i ͟“͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟”͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟x͟á͟c͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ì͟.

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟á͟i͟ ͟â͟n͟,͟ ͟p͟h͟á͟i͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟“͟c͟h͟ủ͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟”͟,͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟o͟ả͟i͟ ͟m͟á͟i͟,͟ ͟h͟ư͟n͟g͟ ͟p͟h͟ấ͟n͟ ͟x͟e͟n͟ ͟l͟ẫ͟n͟ ͟m͟o͟n͟g ͟c͟h͟ờ͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ì͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟ự͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟,͟ ͟c͟ă͟n͟g͟ ͟t͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟l͟à͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟.͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟h͟ã͟y ͟m͟a͟n͟g͟ ͟v͟a͟i͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟“͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟”͟ ͟đ͟ể͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟đ͟ờ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ự͟ ͟t͟i͟n͟,͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ĩ͟n͟h͟,͟ ͟s͟ẵ͟n͟ ͟s͟à͟n͟g ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM